background background background background background background background background background background

CO JE RESTART BYDLENÍ?

Možná se Vám už stalo, že jste ve svém domově chtěli dosáhnout dojmu, pocitu a nálady, jaký ve Vás vyvolal krásný nábytkový katalog nebo interiérový časopis. Investovali jste peníze, vynaložili nemálo úsilí a očekávali, že to bude přesně takové - a nebylo?

Chceme Vám nabídnout jiný způsob práce, jiný přístup. Cesta k vytouženému cíli odvislému od práce různých lidí je zpravidla vždy založena na postupně budované důvěře. Předpokladem pro vznik takové důvěry jsou přesné a transparentní vztahy, jednoduchá kontrola a srozumitelné jednání. Teprve pak jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci krásných a čistých návrhů.

Jejich přidanou hodnotou se pak stává neopakovatelnost, která zrcadlí Vaše podmínky, Vaše zkušenosti, Váš postoj k bydlení a k životu vůbec.

V čem je naše práce odlišná a jaký užitek Vám může přinést? Podívejte se prosím na našich 5 argumentů, proč zvolit RESTART.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

UKÁZAT MOŽNOSTI

Existuje nepřeberná řada krásných materiálů, prostorových vztahů, detailů, nábytkových řad a všeho toho, co tvoří naše prostředí. Nelze mít vše, ale je možné se dobrat toho, co potřebujeme a co můžeme. A touto cestou se pak ubírá návrh - design Vašeho nového domova. Sami se na výsledné podobě budete podílet, některá rozhodnutí budou pouze na Vás. Naší zodpovědností bude, aby žádná z nabídnutých možností nebyla slepou uličkou. Ale i to je vlastně málo: každá varianta musí být vynikající!

DOLOŽIT KAŽDÝ DETAIL

Neexistuje pečlivě provedená stavba bez předem promyšleně navrženého stavebního detailu. Jinak vnímáme dům při pohledu ve vzdálenosti 50 m, jinak usazení šatní skříně v ložnici při jejím otevírání. Je-li vše na svém místě, spolehlivě funkční a krásné, pak tomu byla ve fázi návrhu věnována odpovídající pozornost. Pokud ne, výsledek se projeví v realizované stavbě nepříjemně brzy.

PŘEVÉST NÁVRH DO SKUTEČNOSTI

Nejobtížnější fáze celého procesu od návrhu a designu až k předání hotové realizace. Dosáhnout vynikající kvality ve stavění a interiérech vyžaduje kontrolovat po zednících a řemeslnících každou dílčí položku. Vysvětlit všechny souvislosti uvedené v plánech a ukázat přímo na místě. Množství hodin strávené na stavbě se pak vrátí v uznání a satisfakci : vidíte pak, že to má smysl. Pochopíte snáze, v čem se odlišuje individuálně navržená a realizovaná architektura a design od běžné stavební produkce. O to jde!

VYTVOŘIT PROSTOR PRO VAŠE BYDLENÍ

Navrhovat a vytvářet působivé interiéry v rámci existujících domů je neobyčejně přitažlivá práce. Přesto zde bývají omezení, protože dům již existuje a některé jeho slabé stránky musíte vzít do úvahy. Proto je nutné si vážit každé příležitosti, kdy je možné navrhnout celý dům nový a vložit do něj talent, nadšení a víru v to, že krásné věci mají i etický rozměr. Dobré domy nezestárnou - mají kvalitu, která úspěšně vzdoruje času. Jejich kouzlo nevyprchává snadno - i proto, že nám o sobě neřeknou vše hned, musíme je stále objevovat: nejsou prvoplánové.

5 ARGUMENTŮ PRO RESTART BYDLENÍ?

NADČASOVOST

Svět se mění a my s ním. Máme jiné potřeby a svůj domov vnímáme jinak než ve dvaceti. Oceňujeme jiné, stálejší, trvalejší hodnoty. Uvědomujeme si to a z toho důvodu hledáme řešení, která neomrzí a která nebude nutné korigovat po dvou letech. Domy a prostředí, které zapůsobí i na jiné. Růst ceny takového domu v čase také nikdo neodmítne.

PRECIZNOST

Při pořizování a vybavování nového bydlení už není nutné opakovat staré chyby. Jak? Nespěchat. Slepě nedůvěřovat. Nedělat v zásadních věcech kompromisy. Lpět na kvalitě. Nechat si bez časového tlaku podrobně vysvětlit a představit budoucí podobu Vašeho nového domova. Pak už jen stačí se přesně a jmenovitě domluvit na rozsahu stavebních a interiérových prací, pojmenovat každý konkrétní materiál, značky, výrobky, dodávky. To všechno po podrobné společné diskusi s architektem a stavitelem a také s pocitem, že detailněji to už nejde.

VZHLED A KVALITA

Ručíme za to, že každé použité řešení, konstrukce, výrobek nebo materiál má stoprocentně garantované vlastnosti nejen v okamžiku výběru, ale především při převzetí hotového díla. Rozhoduje fyzická kvalita a krása dokončené stavby, všechny předcházející kroky slouží jen tomuto cíli.

DOKONALÝ VÝSLEDEK

Architektonické a designové práce tvoří společně s vlastní realizací nedělitelný celek. Teprve skutečně provedená stavba, interiér a jeho vybavení je tím výsledkem, který musí být bezvadný. Naše garance je vztažena na celé výsledné dílo. Díky tomuto propojení všechno, co schválíte v projektu, dostane svou bezvadnou podobu i ve skutečnosti. Nesetkáte se s výmluvami. Vaše budoucí reference je pro nás důležitá.

STÁLÝ PŘEHLED

Rozpočet Vašeho budoucího bydlení není jen formální přílohou smlouvy. Představuje základní pracovní nástroj. Je transparentní, v každé fázi aktualizovaný a vždy dostupný na webovém rozhraní. Jakékoliv jeho změny jsou možné jen s Vaším souhlasem.

VÁŠ PROJEKT

Zde se můžete přihlásit do webového rozhraní Vašeho projektu.

KONTAKT


Projekt RESTART BYDLENÍ je partnerskou iniciativou společností
NAUTILA Architektiwww.nautilaarchitekti.cz
Petr Marušiakpetr.marusiak@nautilaarchitekti.cz
 +420 608 180 507
  
Stavitelství ŠMÍDwww.stavitelstvi-smid.cz
Zdeněk Šmídsmid@stavitelstvi-smid.cz
 +420 737 268 148
  
MOODwww.mujmood.cz
Petr Gotvald gotvald@mujmood.cz
 +420 775 738 128

Uvedená vyobrazení ilustrují možnosti, jak nahlížet na soudobý design a kulturu bydlení. Nemají přímý vztah k dosavadním společným realizacím, ale vyjadřují ambice, jakým způsobem chceme poskytnutou příležitost využít.